Ceník

Vyšetření pro pojištěnce nesmluvní zdravotní pojišťovny – vstupní (cílené) 500,-
Vyšetření pro pojištěnce nesmluvní zdravotní pojišťovny – kontrolní 300,-
Administrativní úkon, vystavení duplikátu dokumentace 100,-
Laser- 1 minutu aplikace (obvyklá délka aplikace 3 – 8 minut) 30,-